Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2017

I denne episode af Sensitive Stemmer interviewer vi Nina Lerche.

I interviewet deler Nina sin egen historie, om hvordan hun efter at have lukket helt ned for kontakten til sig selv og sin krop, til sidst blev tvunget til at stoppe op, og genfinde sig selv. Nina vil beskriver sin rejse hjem. Hjem til sig selv.

Under...


Nov 22, 2017

I denne episode af Sensitive Stemmer interviewer vi Smilla Lynggaard.

Under interviewet kommer vi ind på:

  • Hvad kan vi gøre for at rumme vores barn/børn, når de er viljestærke (så vi undgår at sætte dem i kasser såsom uopdragen, utilpasset mm.)
  • Hvordan kan du rumme dig selv, når du føler dig udfordret af dit...


Nov 8, 2017

I denne episode af Sensitive Stemmer interviewer vi Ditte Marie Abbednæs

Under interviewet kommer vi ind på:
♥ Hvordan Ditte er blevet bedre til at stå ved sin sensitivitet 
♥ Hvordan hun har brugt opstillingsarbejde i sit eget liv
♥ Hvordan arbejdet med opstillinger, har åbnet Dittes øjne for hvordan hun...