Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2019

I denne episode takker dine to podcastværter Camille Namaste og Nina Lerche af for denne gang. Det er sidste episode af Sensitive Stemmer og vi summerer op og tager første spadestik ift. hvad der skal ske fremover.

 

Om Sensitive Stemmer

Denne podcast er lavet til dig, der gerne vil blive klogere på det særligt...