Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2018

I denne episode af Sensitive Stemmer taler vi om at finde sin vej i livet og realisere den.  

Vi har begge fået en del spørgsmål og oplevet nysgerrighed omkring dét at finde sin vej i livet, følge den og rent faktisk realisere denne. Vi tager afsæt i vores egen vej til, at lære at lytte til den inspiration og...