Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 7, 2017

I denne episode af Sensitive Stemmer interviewer vi Avalon Khan​. Avalon hjælper hjertekvinder med at komme ud i verden med deres unikke gave og tjene penge på det de elsker at lave allermest.

I interviewet fortæller Avalon blandt andet om, hvordan hun er gået fra at se sin sensitivitet som en svaghed, til idag at...