Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 30, 2017

I denne første episode af Sensitive Stemmer byder dine to værter Camille Namaste og Nina Lerche dig velkommen og fortæller om tankerne bag podcasten.

Vi introducerer os selv og vores egen vej til at erkende og acceptere vores sensitivitet. 

Denne podcast er lavet til dig, der gerne vil blive klogere på det særligt...